همایش کشوری کلیستنیکس (استریت ورک اوت)

Image

جمعه مورخ 23/09/1397 از ساعت 8 الی 16

بزرگراه چمران، خیابان یمن، خیابان فضل الله، میدان دانشگاه، دانشگاه شهید بهشتی

در پایان همایش در بخش بانوان و آقایان مسابقه تک آیتمی برگزار خواهد شد و از طرف اسپانسر محترم نوشیدنی ورزشی داینامین به نفرات برتر جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.