بوکساستقامتی, قدرتی

Image

اطلاعات تکمیلی

بوکس یا مشت‌زنی یکی از رشته‌های ورزش رزمی است که در آن دو نفر با ضربات مشت با یکدیگر مبارزه می‌کنند.

 

جزئیات کلاس

نوع:استقامتی, قدرتی
سطح:سطح پیشرفته
کالری ها:400 کالری
مدت زمان:60 دقیقه
مکان:رینگ بوکس باشگاه ستاره سهیل
محدودیت:5 نفر

مربیان کلاس

حسین کرمیمربی بوکس, مربی موی تای

Image

گالری